Queixes i suggeriments

Només un fitxer.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: gif, jpg, png, svg.
Es poden carregar un nombre il·limitat de fitxers en aquest camp.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, jpg, png, zip, rar, mp3, txt.

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè poguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment es pot adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per tal de sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT DE BÚGER, PLAÇA CONSTITUCIÓ,1. C.P. 07311, BÚGER (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).