Organització municipal

RAFEL CAPÓ CERDÀ, Batle

email: rafelcotxe@gmail.com 

 • POLICIA
 • SEGURETAT CIUTADANA
 • HISENDA
 • SERVEIS GENERALS
 • PERSONAL

 

PERE TORRENS ESCALAS, 1er Tinent de Batle

email: torrenspere@hotmail.com

 • JOVENTUT
 • ESPORTS
 • EDUCACIÓ
 • MEDI AMBIENT
 • PATRIMONI

 

CATALINA SIQUIER CAPÓ, 2ona Tinent de Batle

 • COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

 

CATALINA GUASP CLADERA, Regidora 

email: guasps@ajbuger.net

 • ASSOCIACIONS
 • IGUALTAT

 

Ple

 • BARTOMEU ALEMANY BENNASAR, Regidor (PP)
 • CATALINA ALEMANY BUADES, Regidora (PP)
 • ANGELES CANDEL MORA, Regidora (PP)
 • MIQUEL PAYERAS FLORIT, Regidor (PP)

 

Junta de Govern Local

 • CATALINA SIQUIER CAPÓ
 • CATALINA GUASP CLADERA
 • PERE TORRENS ESCALAS

 

Comissió informativa permanent

President: El Batle: Rafel Capó Cerdà. Vocals: Catalina Siquier Capó, Catalina Guasp Cladera, Jaume Cladera Palou, de MES per Búger; Pere Torrens Escalas, del PSIB-PSOE; Bartomeu Alemany Bennàssar, Catalina Alemany Buades, Angeles Candel Mora i Miguel Payeras Florit, del PP. Secretari: El de la Corporació.

Comissió especial de comptes

President: El Batle: Rafel Capó Cerdà . Vocals: Catalina Siquier Capó i Jaume Cladera, de MES per Búger; Bartomeu Alemany Bennassar i Catalina Alemany Buades, del PP.

 

Representants corpporació en els òrgans col·legiats

 • Representant davant la FELIB: Rafel Capó Cerdà.

 • Representant davant el Consell Escolar: Pere Torrens Escalas, suplent Jaume Cladera Palou.

 • Representant davant la Mancomunitat del Raiguer Mallorca: Rafel Capó Cerdà.

 • Representant municipal al Patronat de l’ACA: Pere Torrens Escalas.

 • Representant davant del Fons Mallorquí de Solidaritat; Catalina Siquier Capó.