Organització municipal

Batle: Pere Torrens Escalas
Correu electrònic: torrenspere@hotmail.com
Àrees: Policia, Seguretat Ciutadana, Hisenda, Serveis generals i Personal.

Primer tinent de batle: Coloma Capó Saletas
Correu electrònic: ajuntament@ajbuger.net
Àrees: Serveis Socials, Igualtat i Associacions.

Segon tinent de batle:  Catalina Alemany Buades
Àrees: Sanitat, joventut, festes i turisme.

Regidora: Josep Pons Buades
Àrees: Obres Públiques, brigada, medi ambient i patrimoni.

Regidor: Maria Antònia Pons Estel
Àrees: Educació i cultura.

Representants davant les institucions de les quals en forma part l'Ajuntament de Búger:

*Representant davant la FELIB: Pere Torrens Escalas

*Representant davant el Consell Escolar: Maria Antònia Pons Estel, suplent: Pere Torrens Escalas

*Representant davant la Mancomunitat del Raiguer Mallorca: Pere Torrens Escalas

*Representant municipal al Patronat de l’ACA: Maria Antònia Pons Estel

*Representant davant del Fons Mallorquí de Solidaritat: Coloma Capó Saletas

*Associació Mallorca Rural: Pere Torrens Escalas