Normativa

Perquè un muncipi funcioni de forma correcta, ordenada i amb fluïdesa, existeixen un seguit de documents que estableixen determinats aspectes ja sia del funcionament general de l'administració com ara del dia a dia dels ciutadans d'un municipi.

Les ordenances i els reglaments municipals i altres documents que han estat aprovats pel ple de l'Ajuntament de Búger, tenen com a objectiu i finalitat regular l'esmentat funcionament del municipi.

Així, les ordenances i normes són regles jurídiques o de caràcter social que s'han de complir per tal de garantir la convivència i una millor qualitat de vida en el poble.