Període mitjà de pagament

Els dies transocrreguts des de la data d'inici de l'obligació de pagamet i la data de pagament material: 1 Trimestre 2017:  - 9,25 dies.