L'Ajuntament Informa

Emmarcat dins l’oferta d’ocupació núm. 04/2018/000893, que l’Ajuntament de Búger presentà en el SOIB per un lloc temporal de neteja d’instal·lacions municipals. En aplicació dels criteris recollits a...Llegir més

Diagnòstic, terapia mateniment, terapia operativa...Llegir més

Materials que es poden recollir amb la recollida selectiva de voluminosos.Llegir més

Els dies transocrreguts des de la data d'inici de l'obligació de pagamet i la data de pagament material: 1 Trimestre 2017: - 9,25 dies.Llegir més