Equip de govern

CATALINA SIQUIER CAPÓ, Batlessa (MÉS)

email: batlia@ajbuger.net

 • POLICIA
 • SEGURETAT CIUTADANA
 • HISENDA
 • SERVEIS GENERALS
 • PERSONAL

 

RAFEL CAPO CERDÁ, 1er Tinent de Batle (PSOE)

email: capocerda@ajbuger.net

 • SANITAT
 • COMERÇ
 • TURISME

 

JAUME CLADERA PALOU, 2on Tinent de Batle (MÉS)

email: jaumecladera@ajbuger.net

 • JOVENTUT
 • ESPORTS
 • TRANSPARÈNCIA
 • EDUCACIÓ
 • XARXES SOCIALS

 

CATALINA GUASP CLADERA, Regidora (MÉS)

email: guasps@ajbuger.net

 • SERVEIS SOCIALS
 • CULTURA
 • FIRES I FESTES
 • ASSOCIACIONS
 • COMUNICACIÓ

 

PERE TORRENS ESCALAS, Regidor (PSOE)

email: torrenspere@ajbuger.net

 • MEDI AMBIENT
 • PATRIMONI
 • OBRES PUBLIQUES